Templom

A templom építése Grossman József “szép templomterve” alapján 1811-ben kezdődött és hat év alatt fejezték be. 1819-ben szentelték fel. A falu fölött őrködő római katolikus templom, dombon emelt késő barokk stílusú építmény, melyhez gyaloglépcsõ vezet fel. A millecentenárium és a falu alapításának 735. évében, 1996-ban avatták fel a gyaloglépcső két oldalán található Varga Károly fazekasmester keze munkáját dicsérő stációsort. A templom középtornyos homlokzatán kétoldalt egy-egy rizalit kiszögelésnél golyvás kőlábakból induló füzéres, ökörszemes ión fejezetben végződő falpillér. A rizalitban váll-és zárköves félkörös kapu, eredeti szárnyakkal és vasalással. A templom hajója egy szakaszos, kissé elnyújtott négyszögű tere fölött homorú kialakítású párkány, fejezetes sarokpillérekből induló hevederek között lebegő kupolaboltozat. A lépcsővel emelt és kosárívben záródó szentély fölött 3 fiókkal áttört félkupola boltozat, jobbra csehboltozatos sekrestye. A főoltárkép félkörös keretben ábrázolja szent Istvánt amint a koronát felajánlja. A kupolaboltozatban Takács István freskója látható. A harang köpenyén szent Mihály és szent Katalin nagyon finoman mintázott domborművei láthatók. Maga a harang 1837-ben az egri harangöntő, Jüszt Anna műhelyében készült.